Cách sửa lỗi không chọn được Visual Basic, Macro trong thẻ Developer

Khi bạn mở Excel ra, nhưng các nút chọn Visual Basic, Record Macro, Macros đều bị ẩn đi (disable) không thể chọn được như ảnh bên trên. Vậy làm thế nào để có thể sửa lỗi này? Lỗi này cụ thể là do bạn chưa cài đặt VBA khi cài đặt Office. Để sửa lỗi này, bạn tuần tự làm theo các bước sau:

Bước 1: Vào Control Panel, chọn Uninstall a programs.

Bước 2: Tìm ứng dụng Microsoft Office tương ứng bạn đang dùng, ví dụ của mình là Microsoft Office 2007.

Bước 3: Chọn Change => Chọn Add or Remove Features.

Bước 4: Tìm trong phần Office Shared Features, bạn sẽ thấy Visual Basic for Application đang bị đánh dấu chéo màu đỏ nghĩa là chưa cài đặt. Bạn chọn vào, và chọn Run from My Computer.

Việc cài đặt, đôi khi đòi hỏi bạn cần có bộ Office tương ứng khi cài đặt!


Tác giả: d.nguyen

· · ·

Khóa học mới xuất bản