vba :

Sửa lỗi Unrecognized Project Language trong VBA

Khi bạn mở cửa sổ làm việc VBA, nhưng không thể record được macro, cũng như không thể vào cửa sổ VB Editor. Bạn chọn Tools > References… thì xuất hiện thông báo sau: Unrecognized project language. Microsoft giải thích lỗi “Unrecognized …