Cách gộp nhiều files Excel, mỗi file có nhiều Sheets sử dụng Power Query

Video này Học Excel Online sẽ hướng dẫn các bạn cách gộp nhiều Files / Workbooks Excel, mỗi file hoặc workbook lại có nhiều sheets dữ liệu vào thành 1 bảng hoặc 1 query sử dụng Power Query, dữ liệu tổng hợp có thể dùng để tạo ra các báo cáo sử dụng công cụ Pivot Table trong Excel hoặc Power BI.

 

▷ Khoá học Power BI: http://bit.ly/pbi101_dtnguyen

▷ Khoá học Excel: http://bit.ly/ex101_dtnguyen

▷ Khoá học VBA: http://bit.ly/vba101_dtnguyen

▷ Theo dõi Facebook cá nhân: https://fb.me/kuldokk

▷ Blog cá nhân: https://blog.hocexcel.online

Tài liệu kèm theo video: Download

Chúc các bạn thành công.

Thanh.


Khóa học mới xuất bản