Các hàm Excel mới trong phiên bản Excel 2016 và ví dụ

Nếu bạn đang sử dụng Office và Excel 2016 có bản quyền thì chúc mừng bạn, bạn sẽ có thể sử dụng ngay lập tức các hàm tuyệt vời này. Nếu chẳng may bạn đang không sử dụng Excel 2016 thì các bạn có thể trải nghiệm các hàm này với phiên bản Excel Online. Sau đây là 1 số nhóm hàm và hàm mới trong phiên bản Excel 2016 và ví dụ áp dụng

Nhóm hàm xử lý chuỗi – Text Functions

Hàm Concat

Tác dụng: Nối nội dung của 2 hay nhiều ô vào với nhau

Giả sử chúng ta có nội dung trong A1:C1 như hình vẽ

01-cac-ham-moi-trong-excel-2016
Các hàm mới trong Excel 2016

Hàm CONCAT với cú pháp là

=CONCAT(A1:C1)

sẽ cho chúng ta kết quả là C:\Users\Jeff

Hàm TEXTJOIN

Nối 2 hay nhiều chuỗi với kí tự phân cách

02-cac-ham-moi-trong-excel-2016
Hàm nối chuỗi trong Excel 2016

Hàm TEXTJOIN có cú pháp là

=TEXTJOIN(“\”, TRUE, A1:C1)

Kết quả là C:\Users\Jeff

Các bạn có thể đọc thêm về hàm TEXTJOIN và cách sử dụng ở đây

Hàm Logic – Logical Functions

Hàm IFS

Kiểm tra 1 loạt điều kiện, và trả về giá trị ứng với điều kiện đúng đầu tiên

03-cac-ham-moi-trong-excel-2016
Hàm IFS trong Excel 2016

Cú pháp của hàm IFS như sau:

=IFS( B1<>0, A1/B1, C1<>0, A1/C1 )

Kết quả là 10, vì biểu thức A1/C1 được tính, điều kiện C1<>0 là điều kiện đúng đầu tiên

Hàm SWITCH

Hàm Switch sẽ giúp bạn kiểm tra điều kiện và đưa ra kết quả tương ứng. Ví dụ như sau

04-cac-ham-moi-trong-excel-2016

Xem thêm: hướng dẫn học excel 2016

Nhóm hàm xác suất thống kê – Statistical Functions

Hàm FORECAST.ETS

Dự đoán giá trị tương lai dựa trên những giá trị sẵn có sử dụng thuật toán exponential smoothing

Ví dụ:

Ví dụ hàm Forecast ETS trong Excel 2016
Ví dụ hàm Forecast ETS trong Excel 2016

Hàm FORECAST.ETS.CONFINT

Trả về khoảng tin cậy (Confidence Interval) cho giá trị được dự đoán vào 1 ngày nhất định

Hàm Forecast ETS Confint trong Excel 2016
Hàm Forecast ETS Confint trong Excel 2016

Hàm FORECAST.ETS.SEASONALITY

Trả về độ dài của 1 pattern lặp đi lặp lại trong mảng dữ liệu

Hàm forecast ets seasonality trong Excel 2016
Hàm forecast ets seasonality trong Excel 2016

Hàm FORECAST.ETS.STAT

Dự đoán dữ liệu dựa trên Timeseries Data

Hàm forecast ets stat trong Excel 2016
Hàm forecast ets stat trong Excel 2016

Lớp học Excel kế toán

Hàm FORECAST.LINEAR

Hàm nội suy tuyến tính trong Excel

Hàm nội suy tuyến tính trong Excel 2016
Hàm nội suy tuyến tính trong Excel 2016

Hàm MAXIFS

Trả về giá trị lớn nhất dựa trên 1 hay nhiều điều kiện

Hàm Maxifs trong Excel 2016
Hàm Maxifs trong Excel 2016

Ví dụ: lấy Score cao nhất trong Group 1:

=MAXIFS( C2:C9, B2:B9, 1 )

kết quả là 77%

Hàm MINIFS

Trả về giá trị nhỏ nhất dựa trên 1 hay nhiều điều kiện

Hàm Maxifs trong Excel 2016
Hàm Maxifs/Minifs trong Excel 2016

Ví dụ: Tìm Score nhỏ nhất của học viên trong nhóm 2

=MINIFS( C2:C9, B2:B9, 2 )

Kết quả là 73%

Như vậy, qua bài này, Excel Online đã giới thiệu với các bạn những hàm mới có mặt trong Excel 2016 rất thú vị và hữu ích. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy chia sẻ kiến thức này với nhiều người khác.


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản