Các đối tượng cơ bản trong cơ sở dữ liệu Access và mối quan hệ giữa chúng

 

moi-quan-he-giua-cac-doi-tuong-trong-csdl-access

Các đối tượng cơ bản trong cơ sở dữ liệu Access là Table, Form, Reports và Queries, tiếng Việt là Bảng, Mẫu form, báo cáo và câu lệnh truy vấn. Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ chia sẻ cùng các bạn về các đối tượng này cũng như mối quan hệ giữa chúng.

Mối quan hệ giữa Table và Form trong Access

Bảng trong Access dùng để lưu trữ thông tin. Mỗi bảng thường được lưu trữ một loại thông tin nhất định và giữa các bảng sẽ tồn tại mối quan hệ để giúp dữ liệu trong cơ sở dữ liệu được quản lý và hoạt động một cách hiệu quả nhất. Với chức năng như vậy, Form sẽ giúp chúng ta cập nhật dữ liệu vào bảng, sửa dữ liệu sẵn có trong bảng và đọc dữ liệu từ bảng ra ngoài.

Mối quan hệ giữa Table và Reports trong Access

Khác với Form, Reports trong Access có thể được sử dụng để thể hiện ra báo cáo in được, xuất ra PDF được, có thể chứa nhiều thành phần hình hoạ giúp thân thiện hơn với người dùng so với Form. Đặc biệt Report sẽ không chuyện dụng như Form để cập nhậ dữ liệu ngược trở lại vào trong Table.

Xem thêmGiới thiệu hướng dẫn Microsoft Access, cơ sở dữ liệu Access

Mối quan hệ giữa Table và Queries trong Access

Queries là câu lệnh hay ngôn ngữ truy vấn dữ liệu, Queries sẽ giúp chúng ta nói chuyện được với cơ sở dữ liệu là Table, với queries, chúng ta có thể đưa ra các tiêu chí để dữ liệu được lấy ra từ Table.

Mối quan hệ giữa Queries và Reports trong Access

Thực chất, trong Access, mỗi Report đều được hỗ trợ bởi 1 query, hay nói cách khác, Report là cách diễn đạt khác của một query. Giả sử người biết về Access nhìn vào query sẽ biết được dữ liệu và câu hỏi đang được trả lời là gì, người không biết về Access nhìn report thì sẽ cảm thấy dễ tiếp cận hơn, còn thực chất đằng sau report là 1 hay nhiều queries lấy thông tin từ Tables ra để có thể diễn đạt, biểu đạt lên trên report.

Như vậy, https://blog.hocexcel.online đã giới thiệu đến các bạn các đối tượng cơ bản trong cơ sở dữ liệu Access cũng như mối quan hệ giữa chúng một cách chi tiết nhất, nếu có bất kỳ thắc mắc gì hãy comment ngay dưới bài viết này để chúng tôi có thể giải đáp trong thời gian sớm nhất.


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản