MOS Excel: Thêm bớt thẻ và công cụ

Việc thêm/bớt các thẻ và công cụ sẽ giúp bạn kiểm soát được cửa sổ làm việc của mình một cách dễ dàng hơn.

(Chưa hiển thị thẻ Developer)

Ta thực hiện như sau:

Bước 1: Chọn File -> Options

Bước 2: Chọn “Customize Ribbon”.

Bước 3: Để hiển thị hoặc ẩn thẻ, tích vào ô vuông phía trước các thẻ tương ứng.

  • Để thêm thẻ mới, chọn “New Tab”.
  • Để thêm nhóm mới trong thẻ, click vào thẻ cần thêm, chọn “New Group”.
  • Để thêm công cụ vào thẻ, click vào công cụ cột bên trái, chọn Add. Để remove, làm tương tự với các công cụ trong cột bên phải.

Bước 4: Ấn Ok.

(Đã hiển thị thẻ Developer)

Đừng bỏ lỡ: 


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản