Thủ thuật với excel :

MOS Excel: Thêm bớt thẻ và công cụ

Việc thêm/bớt các thẻ và công cụ sẽ giúp bạn kiểm soát được cửa sổ làm việc của mình một cách dễ dàng hơn. (Chưa hiển thị thẻ Developer) Ta thực hiện như sau: Bước 1: Chọn File -> Options Bước 2: Chọn “Customize …

#12 Chèn ảnh vào bảng tính Excel

Học và thực hành dễ hiểu về Excel cơ bản với các video hướng dẫn sau đây. Video số 12, hướng dẫn cách chèn ảnh vào bảng tính trong Excel. Đây là bài số #12 trong loạt videos Hướng dẫn Excel từ …