Sửa lỗi Unrecognized Project Language trong VBA

Khi bạn mở cửa sổ làm việc VBA, nhưng không thể record được macro, cũng như không thể vào cửa sổ VB Editor. Bạn chọn Tools > References… thì xuất hiện thông báo sau: Unrecognized project language.

Microsoft giải thích lỗi “Unrecognized project language“. Vậy làm thế nào để sửa lỗi này? Lỗi này cụ thể do thiết lập Region của bạn đang dùng ngôn ngữ khác so với bản cài đặt của Microsoft Office, và theo đó VBA không hỗ trợ Unicode tương ứng nên không dùng được. Để sửa bạn làm theo tuần tự như sau:

  1. Bạn vào Control Panel.
  2. Sau đó chọn Change Location trong phần Region.
  3. Chọn tab Administrative, phần Language for non-Unicode programs… Bạn chọn Change system locale.
  4. Current system locale: Bạn chọn English (United States), và bỏ chọn phần [ ] Beta: Use Unicode UTF-8 for worldwide language support.
  5. Sau đó khởi động lại máy, rồi vào lại cửa sổ làm việc VBA xem sao nhé.

Nếu bạn vào cửa sổ VBA vẫn thấy lộn xộn, và không đúng font chữ, bạn có thể thiết lập lại cửa sổ làm việc VBA.


Tác giả: d.nguyen

· · ·

Khóa học mới xuất bản