Hướng dẫn nhận biết tất cả ô đều trống bằng hàm SUMPRODUCT

Làm thế nào để xem liệu một vùng trong Excel có chứa toàn ô trống hay không? Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ cung cấp cho bạn cách sử dụng hàm SUMPRODUCT để nhận biết tất cả ô đều trống.

Công thức nhận biết tất cả ô đều trống

Ta sẽ sử dụng công thức sau:

=IF(SUMPRODUCT((vùng điều kiện<>“”))=0,”Trống”,”Không trống”)

Giải thích:
Hàm SUMPRODUCT sẽ tính bội số trong mảng và trả về kết quả.

Dấu  sẽ chuyển điều kiện thành và 1.

Hàm IF trả về kết quả Trống nếu điều kiện thỏa mãn và ngược lại là Không trống,

Ví dụ

Ta sẽ lấy ví dụ trên. Khi đó, tại ô D2, công thức ta nhập vào là:

=IF(SUMPRODUCT(–(A2:C2<>””))=0,”Trống”,”Không trống”)

Bôi đen từng phần và ấn F9, công thức sẽ được hiển thị như sau:

=IF(SUMPRODUCT(–({TRUE,TRUE,TRUE}))=0,”Trống”,”Không trống”)

Tiếp theo là bên ngoài:

=IF(SUMPRODUCT({1,1,1})=0,”Trống”,”Không trống”)

Kết quả của SUMPRODUCT:

=IF(3=0,”Trống”,”Không trống”)

Kết quả cuối cùng thu được:

Bằng cách này, ta có thể kiểm tra liệu vùng có thực sự trống không. Như vùng A5:C5 tưởng trống nhưng thực ra không phải (kí tự mắt thường không nhìn được).

 

Không hề khó phải không nào? Ngoài ra bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan sau:

Hướng dẫn hàm IF cơ bản trong Excel

Hàm SUMPRODUCT nâng cao trong Excel


Tác giả: Minhlai

· · ·

Khóa học mới xuất bản