Ngay trong Excel: Dùng SQL để truy vấn dữ liệu, join dữ liệu, tạo báo cáo động

Với sự hỗ trợ của hàm HEO_ARRAYFORMULA, việc trả kết quả ra 1 vùng trên Excel không còn là khó khăn nữa. Như vậy, với sự kết hợp của 2 hàm HEO_ARRAYFORMULA và HEO_SQL thì chúng ta có thể dễ dàng sử dụng ngôn ngữ SQL để truy vấn dữ liệu, join các bảng trong Excel và tạo ra những báo cáo động mà không hề tốn thời gian. Ví dụ như trong video sau đây:

Một ví dụ implementation của hàm HEO_SQL như sau, các bạn có thể dựa vào ví dụ này để phát triển thêm

Ví dụ về hàm HEO_SQL
Ví dụ về hàm HEO_SQL

Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản