Một vài điều thú vị về Sql trong Excel

Sql (Structured Query Language) ngôn ngữ truy vấn cơ sở dữ liệu có cấu trúc, lấy dữ liệu từ bảng dữ liệu nguồn tạo ra báo cáo. Cùng với Học Excel Online khám phá một vài điều thú vị về SQL trong Excel ngay nhé các bạn. 

Yêu cầu

Để sử dụng được sql ngay trên Excel chúng ta sẽ sử dụng Add- ins HocExcel Oline của HocExcel Oline để thực hiện việc đó nhé, nếu máy tính nào chưa có các bạn có thể cài đặt tại đây

Các từ khóa trong Sql

Từ khóa SELECT

SELECT được sử dụng để lấy dữ liệu từ một hoặc nhiều bảng trong cơ sở dữ liệu.

Từ khóa FROM

FROM dùng để chỉ định dữ liệu sẽ được lấy ra từ những bảng nào, và các bảng đó  quan hệ  với nhau như thế nào.

Từ khóa GROUP BY

GROUP BY dùng để kết hợp các bản ghi có những giá trị liên quan với nhau thành các phần tử của một tập hợp nhỏ hơn các bản ghi.

 Từ khóa HAVING

HAVING dùng để xác định những bản ghi nào, là kết quả từ từ khóa GROUP BY, sẽ được lấy ra.

Từ khóa ORDER BY

ORDER BY dùng để xác định dữ liệu lấy ra sẽ được sắp xếp theo những cột nào.

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

Sử dụng trong Excel

Cú pháp tổng quát

SELECT [COT1], [COT2], [COTN] FROM [SHEETS$obatdau:oketthuc]

Các bạn xem hình ảnh dưới nhé.

 

mot-vai-dieu-thu-vi-ve-sql-trong-excel-1

Với trường hợp các bạn đặt name range(Không sử dụng Name động được) thì các bạn cần chỉnh sửa lại cú pháp như sau

SELECT [COT1], [COT2], [COTN] FROM  Namerange

Ví dụ

mot-vai-dieu-thu-vi-ve-sql-trong-excel-2

Kết hợp với từ khóa Where để lọc ra theo một điều kiện nào đó.

SELECT [COT1],[COT2],[COTN] FROM NAMERANGE WHERE [COT1] = ?

Ví dụ.

mot-vai-dieu-thu-vi-ve-sql-trong-excel-3

Ngoài ra để hiểu rõ hơn về câu truy vấn như thế nào các bạn có thể tham khảo thêm tại VBA Excel

Kết luận

Qua bài viết vừa rồi Hoc Excel Online hi vọng các bạn đã biết cách đưa ngôn ngữ SQL vào trong Excel để tạo ra báo cáo nhanh gọn và đơn giản nhất


Hướng dẫn lập sổ cái bằng hàm Heosql

Hướng dẫn lập sổ nhật ký chung trên Excel

Hướng dẫn lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

File Quản lý kho sử dụng Add – Ins HocExcelOnline


Tác giả: Thanh

· · ·

Khóa học mới xuất bản