fbpx

Microsoft Word :

Tìm hiểu chức năng tạo danh sách trong word

Trong những tài liệu mang tính liệt kê, chỉ mục thì chúng ta cần sử dụng tới tính năng tạo danh sách để phân biệt với những nội dung khác. Việc tạo danh sách trong word được diễn ra khá thường xuyên, do đó để tăng hiệu quả …