fbpx

Microsoft Word :

Tùy biến chức năng Bullet trong Word

Trong bài học trước chúng ta đã tìm hiểu về cách sử dụng chức năng Bullet và Numbering trong Word (Tạo danh sách trong word) Việc tùy biến chức năng này theo ý muốn sẽ có thể giúp chúng ta tạo ra những phong cách trình …

Tìm hiểu chức năng tạo danh sách trong word

Trong những tài liệu mang tính liệt kê, chỉ mục thì chúng ta cần sử dụng tới tính năng tạo danh sách để phân biệt với những nội dung khác. Việc tạo danh sách trong word được diễn ra khá thường xuyên, do đó để tăng hiệu quả …