Loại bỏ phần gạch chân xanh đỏ trong Word

Khi cài các phiên bản Word luôn mặc định khi đánh tiếng Việt sẽ xuất hiện các dòng gạch chân màu xanh đỏ, và nhiều người trông nó rất khó chịu. Thực ra gạch chân xanh đỏ này chính là công cụ kiểm tra chính tả và ngữ pháp khi soạn thảo một văn bản tiếng anh. Nếu bạn thấy nó vướng mắt, khó chịu, hãy làm theo các bước dưới đây để loại bỏ nhé

Đây là hướng dẫn trên Word 2007. ở các phiên bản Word 2010, 2013, 2016 các bạn cũng làm tương tự.

Bước 1: Click chuột vào File -> chọn Word Options

Bước 2: Chọn Proofing và bỏ dấu như phần khoanh dấu ở phía dưới.

 

Kết thúc bằng  “OK”.

Còn đối với Word 2003:

Bước 1: Trên thanh menu, bấm chọn Tools -> Options

Bước 2: Cửa sổ Options hiện ra, bạn chọn Tab Spelling & Grammar -> vào mục Spelling bỏ chọn tại Check spelling as you typeCheck Grammar as you type -> Kết thúc bằng “OK”

Chỉ qua 2 bước đơn giản trên các bạn đã loại bỏ được những dấu gạch chân gạch đỏ gây rối mắt.
Chúc các bạn thực hiện thành công.