fbpx

Microsoft Word :

Hướng dẫn cách tạo liên kết trong Word

Tạo liên kết trong Word cho phép bạn cung cấp quyền truy cập tới 1 trang web, 1 địa chỉ email hoặc dẫn tới 1 địa chỉ nào đó trực tiếp từ trong file word của bạn. Có nhiều cách để chèn 1 liên kết vào tài liệu, tùy …