fbpx

Microsoft Word :

Hướng dẫn cách tạo liên kết trong Word

Tạo liên kết trong Word cho phép bạn cung cấp quyền truy cập tới 1 trang web, 1 địa chỉ email hoặc dẫn tới 1 địa chỉ nào đó trực tiếp từ trong file word của bạn. Có nhiều cách để chèn 1 liên kết vào tài liệu, tùy …

Tùy biến chức năng Bullet trong Word

Trong bài học trước chúng ta đã tìm hiểu về cách sử dụng chức năng Bullet và Numbering trong Word (Tạo danh sách trong word) Việc tùy biến chức năng này theo ý muốn sẽ có thể giúp chúng ta tạo ra những phong cách trình …