Cách mở bảng thống kê chữ trong word

Làm thế nào để biết bản luận văn trên Word của bạn có bao nhiêu từ? Rất đơn giản, bạn có thể mở bảng thống kê chữ trong Word để kiểm tra. Cụ thể hãy xem cách làm trong bài viết dưới đây

Bảng thống kê chữ trong Word

Microsoft Word cung cấp cho ta tính năng tự động đếm số từ có tên là Word Count. Tính năng này sẽ hiển thị số từ hiện có trong văn bản của bạn một cách tự động.

Vậy làm thế nào để hiển thị bảng thống kê chữ trong Word?

Cách mở bảng thống kê chữ trong word

Word 2003

Với Word 2003 ta làm như sau:

1. Chọn Tools
2. Chọn Word Count.

Word 2007 trở lên

Tại thẻ Review, nhóm Proofing ta chọn Word Count

Hoặc tại thanh trạng thái click vào Word Count:

Vậy là ta đã có thể biết được văn bản của mình đang chứa bao nhiêu từ rồi.Nếu bạn muốn bao gồm cả những từ trong textbox, footnotes và endnotes có thể tích vào ô để hiển thị đồng thời:


Xem thêm những bài viết tương tự về Word dưới đây:

Hướng dẫn thêm font chữ vào trong Word

Cách làm mục lục tự động trong Word

In 2 mặt trong Word