Lưu thời gian nhập dữ liệu trên Google Sheets bằng Google Apps Script

Trong bài này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn các bạn cách để lưu lại thời gian vào thời điểm bạn nhập dữ liệu trên Google Sheets bằng cách sử dụng Google Apps Script.

Đầu tiên, bạn mở một tài liệu Google Sheets, sau đó mở Script Editor

Lưu thời gian nhập dữ liệu trên Google Sheets
Lưu thời gian nhập dữ liệu trên Google Sheets

Sau đó, bạn dán đoạn code sau đây vào Cửa sổ Script Editor:

dan code vao script editor
Code: Lưu thời gian nhập dữ liệu trên Google Sheets

Bấm phím tắt Ctrl + S (nếu bạn dùng Windows) hoặc CMD + S (nếu bạn dùng MacOS). Sau đó, bạn có thể quay trở lại bảng tính, ở Sheet1, và nhập dữ liệu thử vào cột A, cột B ở ô bên cạnh sẽ được điền thời điểm bạn nhập dữ liệu một cách tự động:

Lưu thời gian nhập liệu tự động
Lưu thời gian nhập liệu tự động

Trong đoạn code phía trên, bạn cần thay đổi tên Sheet, tên cột nhập liệu, tên cột lưu thời điểm cho phù hợp với trường hợp sử dụng của bạn. Chúc các bạn áp dụng thành công.


Khóa học mới xuất bản