Lọc dữ liệu từ 1 sheet ra nhiều sheets theo nhiều điều kiện

Lọc dữ liệu từ 1 sheet ra nhiều sheets theo nhiều điều kiện

Mời các bạn theo dõi video

Hãy tham khảo các khoá học của Học Excel Online để có thể tự viết được code phục vụ công việc của bạn!

Học Excel, Có Việc Ngay: https://www.hocexcel.online/ex101
Luyện hàm và công cụ Excel: https://www.hocexcel.online/ex102
Hãy để VBA giúp bạn: https://www.hocexcel.online/vba101
Pro VBA nâng cao: https://www.hocexcel.online/vba201
Hiểu và phân tích dữ liệu với Excel: https://www.hocexcel.online/dv101
Hãy làm kế toán với VBA: https://www.hocexcel.online/im101
Quản lý kho hàng trong Excel: https://www.hocexcel.online/im201


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản