Sử dụng XLOOKUP khi không sử dụng Office 365

Bạn không sử dụng Office 365 nhưng lại muốn sử dụng hàm mới của Office 365 vậy phải làm thế nào nhỉ? Đừng lo lắng về vấn đề đó Hoc Excel Online sẽ giúp bạn làm điều đó khi cài đặt Add ins HocExcel Online và sử dụng hàm Xlookup nhé. 

Yêu cầu

Để sử dụng được tiện ích từ Add ins HocExcel Online bạn cần cài đặt Add ins HocExcel Online bạn nào chưa có thì tải Add ins ngay.

Cấu trúc của hàm

   Hàm XLOOKUP trong Office 365

XLOOKUP(lookup_value,lookup_array,return_array,match_mode,search_mode)

 • lookup_value: Là giá trị tìm kiếm
 • lookup_array: Là vùng (mảng) tìm kiếm
 • return_array: Là vùng (mảng) mà ở đó bạn muốn trả về kết quả
 • [match_mode]: Là lựa chọn chế độ khớp giá trị khi tìm kiếm
 • [search_mode]: Là lựa chọn chế độ tìm kiếm

   Hàm Heoxlookup trong Add Ins HocExcel Online

HeoXlookup(Giá trị tìm kiếm *,Mảng tìm kiếm *,Mảng kết quả *,[Chế độ],[Tìm kiếm],[Tùy chọn])

Lưu ý:

 • Giá trị tìm kiếm: Có thể là 1 giá trị hoặc 1 mảng giá trị bạn muốn tìm kiếm
 • Mảng tìm kiếm: Cần khớp nhau về kích thước
 • Mảng kết quả : Giá trị hay một mảng muốn trả về
 • [Chế độ]: Mặc định là tìm kiếm chính xác (0 – Exact match)
 • [Tìm kiếm]: Mặc định là tìm kiếm từ đầu đến cuối (1 – Search first-to-last)
 • [Tùy chọn]: xoay =y, chen = y, ten = ? , xoaname = ?, tudong = y

su-dung-ham-xlookup-1

Cách sử dụng

Tương tự như XLOOKUP;  hàm HeoXlookup sử dụng cũng tương tự như vậysu-dung-ham-xlookup-2

Kết luận

Như vậy qua bài viết này của Học Excel Online bạn đã có thể nắm được cách Sử dụng XLOOKUP khi không sử dụng Office 365 hàm xuất hiện trên Add ins HocExcel Online


Một số điểm thú vị về Xlookup

Giới thiệu hàm xlookup dành cho office 365 insiders

Hướng dẫn 3 cách tham chiếu ngược từ phải qua trái trong excel

Hàm index và hàm match trong excel – sự thay thế tốt hơn cả hàm vlookup.

Hàm vlookup trong excel, hướng dẫn sử dụng chi tiết và có ví dụ cụ thể.

 


Tác giả: Thanh

· · ·

Khóa học mới xuất bản