Hướng dẫn lập Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ theo Thông tư 133 trên Excel

Sổ chi tiết theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ

Sổ chi tiết theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ dùng cho một số tài khoản thuộc loại thanh toán (ngoài TK 131, 331) theo từng đối tượng, từng thời hạn thanh toán và theo từng loại ngoại tệ.

Sổ chi tiết theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ được mở theo từng tài khoản, theo từng đối tượng thanh toán và theo từng loại ngoại tệ.

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn các bạn cách lập Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ theo Thông tư 133 trên Excel mẫu mới nhất năm 2018.

Mẫu Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ

Để lập được mẫu sổ như trên, các bạn thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:

Hướng dẫn lập mẫu Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ

 • Đơn vị, địa chỉ: Ghi rõ tên, địa chỉ của đơn vị, bộ phận hoặc đóng dấu đơn vị
 • Mẫu chứng từ:
  Sử dụng trong Textbox (Insert -> Textbox) để tạo box, ghi rõ mẫu chứng từ kèm theo các thông tin cơ bản khác (đã có mẫu). Sử dụng Textbox giúp dễ dàng di chuyển box mà không bị ảnh hưởng bởi việc thay đổi độ rộng của các cột
 • Cột A: Ghi ngày, tháng kế toán ghi sổ
 • Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ dùng để ghi sổ
 • Cột D: Ghi diễn giải nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh;
 • Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng;
 • Cột 1: Ghi tỷ giá ngoại tệ quy đổi ra đồng Việt Nam
 • Cột 2: Ghi số tiền ngoại tệ (Nguyên tệ) phát sinh bên Nợ
 • Cột 3: Ghi số tiền ngoại tệ quy đổi ra đồng Việt Nam
 • Cột 4: Ghi số tiền phát sinh bên Có: Số tiền bằng ngoại tệ
 • Cột 5: Ghi số phát sinh bên Có: Số tiền bằng ngoại tệ đã quy đổi ra đồng Việt Nam
 • Cột 6, 8: Ghi số dư Nợ (hoặc dư Có) bằng ngoại tệ sau mỗi nghiệp vụ thanh toán
 • Cột 7, 9: Ghi số dư Nợ (hoặc dư Có) bằng ngoại tệ đã được quy đổi ra đồng Việt Nam sau mỗi nghiệp vụ thanh toán

– Link tải về: Mẫu Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ theo Thông tư 133 trên Excel

———

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!