Hướng dẫn cách xác định những ngày chủ nhật trong khoảng thời gian bất kỳ

Nếu bạn cần phải xếp lịch làm một việc vào tất cả các ngày chủ nhật trong tháng thì bạn sẽ làm thế nào? Chắc là phải mở lịch lên và xem tháng đó ngày nào là chủ nhật đúng không? Vậy trong trường hợp chúng ta không có lịch thì sao? Tin vui là bạn hoàn toàn có thể sử dụng excel để làm việc này.

Cách xác định những ngày chủ nhật trong khoảng thời gian bất kỳ

Ví dụ chúng ta có khoảng thời gian bất kỳ là từ ngày đầu tháng đến ngày cuối tháng 8 năm 2022:

câu hỏi đặt ra là:

1. Có bao nhiêu ngày chủ nhật trong tháng?

2. Cụ thể ngày chủ nhật trong tháng là ngày nào?

Sau đây chúng ta lần lượt trả lời từng câu hỏi như sau:

Có bao nhiêu ngày chủ nhật trong tháng?

Trong bài viết Hướng dẫn cách đếm số ngày thứ bảy, chủ nhật trong một khoảng thời gian chúng ta thấy có 1 cách rất hay để đếm số ngày chủ nhật trong 1 khoảng thời gian, đó là dùng hàm Networkdays.INTL

Trong ví dụ trên, để xác định số ngày chủ nhật trong khoảng giữa hai ngày tại ô B3 và B4 ta có thể viết như sau:

=NETWORKDAYS.INTL(B3,B4,”1111110″)

Kết quả thu được là:

Cụ thể ngày chủ nhật trong tháng là ngày nào?

Để xác định các ngày chủ nhật cụ thể trong tháng, chúng ta cần sử dụng các hàm xét thứ trong tuần. Trong đó quan trọng nhất là tìm ra ngày chủ nhật đầu tiên trong tháng là ngày nào.

Logic để xác định ngày chủ nhật đầu tiên trong tháng như sau:

  • Kiểm tra xem ngày đầu tháng (tại ô B3) có phải ngày chủ nhật không. Nếu đúng thì lấy luôn ngày này.
  • Nếu không phải, xét xem ngày đó là thứ mấy.
  • Dựa vào thứ, chúng ta biết được cần thêm bao nhiêu ngày nữa là tới chủ nhật => Xác định khoảng cách này
  • Cộng thêm khoảng cách đó vào ngày đầu tháng => Thu được ngày chủ nhật đầu tiên.

Công thức có thể xây dựng như sau:

=B3+IF(WEEKDAY(B3,2)=7, 0, 7-WEEKDAY(B3,2))

Ta có:

WEEKDAY(B3,2) là xét thứ của ngày tại ô B3 bằng hàm Weekday. Tham số 2 để thể hiện giá trị ngày từ 1 đến 7 tương ứng từ Thứ hai tới Chủ nhật (Thứ hai = 1, thứ 3 = 2… chủ nhật = 7)

IF(WEEKDAY(B3,2)=7, 0 là nếu ngày tại ô B3 là chủ nhật, sẽ coi giá trị số ngày cần cộng thêm là 0

7-WEEKDAY(B3,2) trường hợp ngày tại ô B3 không phải chủ nhật, sẽ lấy 7 (ứng với chủ nhật) trừ đi giá trị thứ của ô B2 để tính khoảng cách số ngày cần cộng thêm.

Kết quả thu được là:

Những ngày chủ nhật tiếp theo, chúng ta chỉ cần lấy Ngày chủ nhật đầu tiên + 7.

Lưu ý: Xét điều kiện nếu Ngày chủ nhật trước đó + 7 vượt quá ngày cuối tháng thì không cộng nữa.

Chúc các bạn áp dụng tốt kiến thức này vào công việc!

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm một số bài viết thú vị khác về Ngày tháng trong Excel:

Định dạng Ngày Tháng Năm trong Excel đúng cách

Hàm DATEDIF, tính khoảng thời gian giữa 2 thời điểm trong Excel


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản