Hướng dẫn cách tính căn bậc 2 trong Excel với hàm SQRT

Với các phép tính cộng, trừ, nhân, chia trong Excel chúng ta đều hay sử dụng và biết cách làm. Nhưng với các phép tính với số mũ, tính căn thì lại ít sử dụng. Vậy trong Excel việc tính căn bậc 2, căn bậc 3, cách viết số mũ như thế nào? Hãy cùng Học Excel Online tìm hiểu qua bài viết này nhé.

Cách viết số mũ trong Excel

Trong toán học, viết số mũ thường có dạng:

Ô A1 chúng ta thấy chữ số 2 được viết nhỏ hơn và ở phía trên, bên phải của chữ A.

Ô A2 chúng ta thấy chữ số 2 được viết ngang hàng, cách chữ A bởi ký tự mũ là ^ (phím shift + số 6).

Trong 2 cách viết trên, chúng ta đều hiểu là A mũ 2, tuy nhiên trong Excel, cách viết ở ô B1 mới được tính để ra kết quả. Còn cách viết ở A1 chỉ là để trình bày dưới dạng text mà thôi.

Ví dụ:

Ở ô A3, chúng ta nhập con số 42 dưới dạng TEXT (có dấu nháy đơn ( ‘ ) ở trước số 4. Sau đó Format Cells, định dạng cho số 2 về dạng chữ Superscript

Ở ô A4, chúng ta viết =4^2 cho ra kết quả là 16

Như vậy cách viết số mũ trong Excel là: A mũ n =A^n

Cách viết căn bậc 2 trong Excel

Ngược lại với số mũ chính là số căn. Để viết căn bậc 2 trong Excel, ta có cách viết như sau:

Căn bậc 2 của A =A^(1/2)

Ví dụ:

Căn bậc 2 của 16 là 16^(1/2) = 4

Như vậy có thể tổng quát:

Căn bậc n của A =A^(1/n)

  • Căn bậc 3 của A =A^(1/3)
  • Căn bậc 5 của A =A^(1/5)

Hàm căn bậc 2 trong Excel

Ngoài ra trong Excel còn có 1 hàm riêng để tính căn bậc 2, đó là hàm SQRT. Cách viết như sau:

Hàm SQRT(number) là hàm giúp tính ra kết quả căn bậc 2 của 1 số. Lưu ý là hàm này chỉ tính căn bậc 2, không áp dụng cho các bậc khác.

Kết luận

Như vậy chúng ta có thể tổng kết lại một số kiến thức cơ bản như sau:

  • Viết số mũ dạng A^n
  • Căn bậc 2 có hàm SQRT
  • Căn bậc n của 1 số có dạng A^(1/n)

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo một số bài viết cùng chủ đề sau đây:

Hàm POWER, hàm tính lũy thừa trong Excel

Định dạng dữ liệu toàn tập trong Excel

Làm chủ công thức trong Excel


Tác giả: duongquan211287

· · ·

Khóa học mới xuất bản