Hướng dẫn cách khắc phục lỗi Path/File access error trong VBA

Trong một số trường hợp làm việc với VBA, chúng ta gặp phải lỗi “Run-time error ’75’: Path/File access error”. Vậy lỗi này có ý nghĩa gì, cách khắc phục thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài viết này nhé.

Thông báo lỗi

Lỗi này có thông báo như hình sau:

Nguyên nhân lỗi

Lỗi “Path/File access error” có mã lỗi là 75.

Trong bài viết: Những lỗi thường gặp trong VBA và xử lý lỗi với đối tượng ERR, chúng ta thấy mã lỗi 75 có nghĩa là: Truy cập tới đường dẫn hoặc tên file không đúng.

Một số nguyên nhân gây ra lỗi này:

  • Bạn muốn tạo 1 thư mục bằng lệnh VBA, nhưng thư mục đó đã có sẵn trước đó rồi => Không thể tạo trùng tên, trùng vị trí
  • Bạn muốn truy cập tới 1 thư mục không tồn tại
  • Tên file / thư mục có chứa tên tiếng việt có dấu, VBA không đọc được ký hiệu đó nên không truy cập được
  • Bạn muốn truy cập tới 1 file nhưng file đó đang được mở từ trước đó rồi.

Cách khắc phục lỗi

1. Khi tạo mới thư mục, kiểm tra xem thư mục đó đã tồn tại chưa. Nếu chưa tồn tại thì mới thực hiện lệnh tạo thư mục.

2. Khi truy cập tới 1 file, kiểm tra xem file đó có tồn tại không, đồng thời kiểm tra xem file đó có đang được mở ra hay không

3. Khi đặt tên file, tên thư mục: Hạn chế đặt tiếng việt có dấu, thay dấu cách bằng dấu gạch ngang (-) để nối các ký tự với nhau.

Function kiểm tra xem file đang mở hay đóng:

Cách sử dụng:

Đặt function IsFileOpen vào trong 1 Module.

Khi viết code trong 1 sub liên quan tới kiểm tra file đang đóng hoặc mở, bạn dùng như ví dụ sau:

Chúc các bạn áp dụng thành công!


Tác giả: duongquan211287

· · ·

Khóa học mới xuất bản