Hướng dẫn cách dùng hàm ISNA trong Excel thông qua các ví dụ

Lỗi #N/A là một lỗi thường gặp trong Excel. Nhưng trong một số trường hợp chúng ta không biết rõ công thức có xảy ra lỗi #N/A hay không. Bởi vậy chúng ta cần một phương pháp giúp kiểm tra lỗi đó, chính là hàm ISNA. Trong bài viết này các bạn hãy cùng Học Excel Online tìm hiểu cách dùng hàm ISNA trong Excel thông qua các ví dụ nhé.

Cú phàm hàm ISNA

Trong tên hàm gồm 2 phần:

 • IS là chức năng kiểm tra, trả về kết quả đúng/sai (tương đương với câu hỏi Có phải là)
 • NA chính là lỗi #N/A

Cách viết như sau:

=ISNA(value)

Tham số bên trong hàm ISNA là Value, tức là 1 giá trị. Giá trị này có thể là kết quả của 1 công thức, 1 hàm.

Hàm ISNA sẽ trả về các kết quả:

 • TRUE: nếu giá trị cần kiểm tra có kết quả đúng là lỗi #N/A
 • FALSE: nếu giá trị cần kiểm tra không phải lỗi #N/A

Cách sử dụng hàm ISNA

Bởi vì kết quả của hàm ISNA là True / False nên thông thường nó không đứng 1 mình mà kết hợp với hàm IF.

Nhận biết lỗi #N/A của hàm VLOOKUP

Chúng ta xét ví dụ sau đây:

Trong ví dụ trên, để xác định đơn giá các sản phẩm, chúng ta sẽ sử dụng hàm VLOOKUP:

 • Giá trị tìm kiếm: Mã hàng tại cột B, bắt đầu từ ô B2
 • Vùng tham chiếu: Bảng đơn giá G3:H5
 • Cột kết quả: cột thứ 2
 • Phương thức tìm kiếm: chính xác theo mã hàng, sử dụng số 0

=VLOOKUP(B2,$G$3:$H$5,2,0)

Tuy nhiên kết quả chỉ đúng với những mã hàng có tên trong bảng đơn giá. Còn những hàng không có tên sẽ xuất hiện lỗi #N/A.

Do đó chúng ta có thể sử dụng hàm ISNA để nhận biết lỗi này, kết hợp hàm IF để thay đổi kết quả hiển thị, ví dụ là hiển thị dòng chữ “Không có mã hàng”

=IF(ISNA(VLOOKUP(B2,$G$3:$H$5,2,0)),”Không có mã hàng”,VLOOKUP(B2,$G$3:$H$5,2,0))

Câu lệnh trên có ý nghĩa:

 • Xét lỗi #N/A của hàm VLOOKUP: ISNA(VLOOKUP(B2,$G$3:$H$5,2,0))
 • Nếu có lỗi, sẽ trả về đoạn text “Không có mã hàng”
 • Nếu không có lỗi, trả về giá trị của hàm VLOOKUP

Như vậy chúng ta đã có thể thay thế lỗi #N/A thành đoạn thông báo theo ý muốn được rồi. Điều này giúp nhận biết được nguyên nhân xảy ra lỗi, từ đó khắc phục lỗi dễ dàng hơn.

Tuy nhiên các bạn có thể thấy công thức khá dài dòng phải không nào? Trong phiên bản Excel 2016 hoặc Office 365, bạn còn có thể sử dụng hàm IFNA để rút ngắn công thức trên.

Xem chi tiết:

Hướng dẫn sử dụng hàm IFNA để tránh lỗi #N/A trong Excel

Tìm hiểu về lỗi #N/A trong Excel và cách khắc phục


Tác giả: duongquan211287

· · ·

Khóa học mới xuất bản