fbpx

Hướng dẫn cách viết hàm VLOOKUP kết hợp hàm IF

Chia sẻ bài viết này:
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •   

Chào mừng các bạn đến với Seri bài viết: Tùy biến các hàm trong thực tế công việc.

Trong seri này chúng ta sẽ tìm hiểu những ví dụ thực tế, khi các yêu cầu công việc đòi hỏi phải tùy biến, kết hợp nhiều hàm với nhau thì mới giải quyết được yêu cầu.

Bài học ngày hôm nay là : Kết hợp hàm VLOOKUP với hàm IF

Ví dụ 1: Dùng IF để bẫy lỗi cho hàm VLOOKUP

Ở hình trên, chúng ta thấy công thức ở ô E2 cho kết quả lỗi. Bởi vì nội dung ở ô D2 không có giá trị, tức là Lookup_Value không có nội dung nên sẽ báo lỗi #N/A

Để khắc phục lỗi này, chúng ta có thể sử dụng kết hợp hàm IF như sau:

=IF(D2=””,””,VLOOKUP(D2,$A$2:$B$7,2,0))

 • Nếu ô D2 (lookup_value của hàm vlookup) là rỗng thì sẽ rỗng
 • Nếu ô D2 không rỗng thì sẽ sử dụng hàm Vlookup

Ví dụ 2: Dùng IF để tùy biến vị trí cột tham chiếu trong hàm Vlookup

Ở ví dụ này, chúng ta muốn khi thay đổi điều kiện ở ô E1 để xét kết quả của hàm Vlookup tương ứng với điều kiện này.

Nếu E1 là Số tiền thì sẽ

Cột Giới tính: Cột 3

Chúng ta kết hợp hàm IF như sau:

=IF(D2=””,””,VLOOKUP(D2,$A$2:$C$7,IF(E1=”Số tiền”,2,3),0))

Khác với ví dụ 1, ở đây chúng ta cần mở rộng bảng tham chiếu bao gồm cả cột C

* Kết luận

Trên đây là 2 ví dụ thường gặp nhất trong việc kết hợp hàm IF với hàm VLOOKUP. Các bạn hãy ghi nhớ để sử dụng phù hợp trong từng hoàn cảnh.

Để có thể sử dụng tốt việc kết hợp các hàm với nhau, chúng ta cần nắm rõ được logic của vấn đề trước, sau đó mới xác định sử dụng hàm nào, đặt thứ tự các hàm tại vị trí nào.

Để có thể ứng dụng tốt Excel vào trong công việc, chúng ta không chỉ nắm vững được các hàm mà còn phải sử dụng tốt cả các công cụ của Excel. Những hàm nâng cao giúp áp dụng tốt vào công việc như SUMIFS, COUNTIFS, SUMPRODUCT, INDEX + MATCH… Những công cụ thường sử dụng là Data validation, Conditional formatting, Pivot table…

Toàn bộ những kiến thức này các bạn đều có thể học được trong khóa học 


Chia sẻ bài viết này:
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •