Cách giữ ô tham chiếu cố định trong Excel

Khi bạn tham chiếu ô trong công thức, địa chỉ ô sẽ tự điều chỉnh khi bạn di chuyển đến một vùng khác hoặc sao chép công thức đến ô khác. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể muốn cố định ô trong excel. Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn cách giữa cố định địa chỉ ô tham chiếu.

1 - cố định ô trong excel
1 – cố định ô trong excel

Để giữ cố định ô trong excel trong công thức, bạn chỉ cần thêm ký hiệu $ vào trước ô tham chiếu bằng cách nhấn F4. Hãy làm như sau:

1. Chọn ô chứa công thức bạn muốn cố định.

2. Trên thanh công thức, chọn ô tham chiếu, nhấn F4.

Trong trường hợp này, là ô A1.

2 - cố định ô trong excel
2 – cố định ô trong excel

Và bạn có thể thấy A1 được cố định trong công thức như sau:

3 - cố định ô trong excel
3 – cố định ô trong excel




Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản