N/A là gì? Giới thiệu hàm NA trong Excel

“N/A là gì?” – chắc hẳn đây là câu hỏi nhiều bạn đã thắc mắc khi gặp lỗi này trong Excel. Tuy nhiên thì đây không hẳn là lỗi – mà đây là một tính năng. Ta có thể hiển thị “tính năng” này qua hàm NA. Vậy hàm NA là gì? Hãy đọc bài viết dưới đây.

N/A là gì? Hàm NA trả về giá trị lỗi

Hàm NA có chức năng trả về giá trị lỗi #N/A (not applicable, not available, no value available) có nghĩa là “không có giá trị nào”.

Đây là hàm được sử dụng khi bạn muốn hiển thị thông báo lên các ô để thể hiện không có kết quả. Hàm có thể sử dụng đơn lẻ hoặc lồng vào các hàm khác. Chẳng hạn với hàm IF.

Công thức

Hàm NA có công thức rất đơn giản:

=NA()

Kết hợp hàm NA với hàm IF

Trong trường hợp này, ta cần trả về giá trị #N/A với ô không có số lượng. Để làm điều đó, tại ô C2 chèn hàm NA vào trong hàm IF:

=IF(A2=””,NA(),A2*B2)

Sau đó sử dụng AutoFill cho những ô còn lại.

Lưu ý:

  • Khi một công thức liên quan tới ô chứa giá trị #N/A, kết quả trả về là #N/A
  • Hàm NA không cần đối số tuy nhiên bạn nhớ điền cặp ngoặc đơn nhé.
  • Bạn có thể gõ trực tiếp #N/A vào ô tính từ bàn phím.

 

Xem thêm:

Tìm hiểu #N/A trong Excel

Cách ẩn #N/A trong Excel

Sử dụng IFNA để xử lý #N/A


Tác giả: Minhlai

· · ·

Khóa học mới xuất bản