fbpx

Hàm ISFILTERED trong Power BI DAX

Chia sẻ bài viết này:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •   

Miêu tả

Hàm ISFILTERED giúp xác định xem cột mà bạn muốn kiểm tra có đang trong trạng thái áp dụng bộ lọc hay không.

+ Nếu cột đó đang áp dụng Filter trực tiếp: kết quả là TRUE.

+ Nếu không lọc trực tiếp tại cột đó mà bị ảnh hưởng bởi việc lọc trên cột khác trong cùng bảng: kết quả là FALSE.

Cách dùng / cấu trúc

ISFILTERED( <Tên cột> )

Tham số

<Tên cột> : Cột cần kiểm tra

Cột này phải là 1 cột cụ thể có sẵn trong bảng, không phải cột tạo ra từ 1 biểu thức tính.

Giá trị trả về

Là TRUE hoặc FALSE

Lưu ý

Cột lọc trực tiếp là cột đang sử dụng bộ lọc trên chính cột đó.

Cột lọc gián tiếp (lọc chéo) là cột bị ảnh hưởng từ việc lọc trên 1 cột khác trong cùng bảng.

Ví dụ

Công thức sau kiểm tra xem cột Region của bảng Sales có áp dụng bộ lọc trực tiếp không:

=ISFILTERED( Sales[Region] ))

 


Chia sẻ bài viết này:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •