Sử dụng hàm ImportRange trong google trang tính

Hàm ImportRange

Hàm ImportRange trong Google trang tính giúp bạn lấy dữ liệu từ một hay nhiều trang tính khác nhau. Trang tính, mà từ đó chúng ta lấy dữ liệu về không nhất thiết phải thuộc quyền sở hữu của chúng ta. Để sử dụng được hàm ImportRange trong Google Trang tính, chúng ta cần phải biết được spreadsheet_key, một dãy gồm chữ và số dùng để nhận dạng ra bảng tính và vùng dữ liệu chúng ta quan tâm. Ngoài ra, khi sử dụng hàm ImportRange chúng ta cần được người sở hữu bảng tính cho phép.

Lợi ích của việc sử dụng hàm ImportRange

Với dữ liệu được lấy về từ hàm ImportRange, chúng ta có thể trích lọc hoặc tạo báo cáo động một cách cực kỳ thoải mái, bởi vì khi dữ liệu ở bảng tính nguồn thay đổi, dữ liệu được nhập khẩu bằng hàm ImportRange cũng sẽ được thay đổi theo một cách tương ứng và chúng ta sẽ không cần làm gì cả.

Dữ liệu lấy về từ hàm ImportRange có tính toàn vẹn và chính xác so với dữ liệu nguồn, bởi vì khi sử dụng hàm ImportRange chúng ta sẽ không thể thay đổi được dữ liệu đã được nhập vào. Dữ liệu chỉ thay đổi khi dữ liệu từ nguồn thay đổi, như vậy, sẽ không xảy ra nhầm lẫn khi xử lý dữ liệu với hàm ImportRange.

Cú pháp của hàm ImportRange

Cú pháp của hàm ImportRange bao gồm 2 tham số, tham số đầu tiên là spreadsheet_key, là dãy số để nhận dạng và phân biệt các trang tính với nhau, tham số thứ 2 là vùng dữ liệu mà chúng ta muốn nhập khẩu để làm việc cùng. Xét ví dụ sau đây: Bạn có bảng tính A, có spreadsheet_key là XXXXXXX, và vùng cần lấy dữ liệu là A1:A4, vậy trong 1 bảng tính B, tại ô cần lấy dữ liệu từ bảng A, chúng ta điền vào công thức sau đây:

=ImportRange(“XXXXXXX”,A1:A4)

Nếu người sở hữu bảng tính A cho phép chúng ta truy cập vào bảng tính này thì sau khi nhập công thức importrange và bấm enter trên bàn phím, chúng ta sẽ nhận được kết quả là vùng A1:A4 trên bảng A sẽ được “nhập khẩu” vào bảng B

Để hiểu một cách rõ ràng hơn về hàm ImportRange, mời các bạn xem video sau đây. Video này được trích từ khoá học “Làm quen với Google Trang Tính” tại địa chỉ http://bit.ly/dtnEDM03 với mã giảm giá ThanhND.03_189

Để thao tác và làm việc tốt trên Google Trang Tính, các bạn cần sử dụng thành thạo Excel. Toàn bộ những kiến thức về Excel các bạn đều có thể học được trong khóa học EX101 – Excel từ cơ bản tới chuyên gia của Học Excel Online. Đây là khóa học giúp bạn hệ thống kiến thức một cách đầy đủ, chi tiết. Hơn nữa không hề có giới hạn về thời gian học tập nên bạn có thể thoải mái học bất cứ lúc nào, dễ dàng tra cứu lại kiến thức khi cần. Hiện nay hệ thống đang có ưu đãi rất lớn cho bạn khi đăng ký tham gia khóa học. Chi tiết xem tại: HocExcel.Online

 


Khóa học mới xuất bản