Google sheet – tổng hợp nhiều files vào 1 file

Cùng với loạt bài về tổng hợp dữ liệu trong Excel:

MACRO GỘP DỮ LIỆU NHIỀU SHEETS EXCEL VÀO 1 SHEET

MACRO GỘP NHIỀU FILES EXCEL VÀO 1 FILE

Đây sẽ là bài tổng hợp nhiều files hay nhiều sheets của Google Sheet vào 1 sheet. Sau đây là đường dẫn đến file đã gộp:

Các bạn có thể vào File Master ở phía trên để xem công thức kết hợp hàm Query và ImportRange để làm được điều này. Cấu trúc như sau:

=QUERY({IMPORTRANGE("","Sheet1!A1:C");IMPORTRANGE("","Sheet1!A2:C");IMPORTRANGE("","Sheet1!A2:C")},"select * where Col1 <>'",1)

hoặc

=QUERY({IMPORTRANGE("","Sheet1!A1:C");IMPORTRANGE("","Sheet1!A2:C");IMPORTRANGE("","Sheet1!A2:C")},"select * where Col1 is not null'",1)

Chú ý: để sử dụng được công thức này, bạn phải phải được quyền truy cập vào cả 3 file cần tổng hợp và thiết lập locale trên file của bạn cần chính xác dấu “,” hoặc dấu “;” để công thức trên có thể hoạt động.

Tham khảo Khoá học Google Sheets

Hãy theo dõi video sau đây của Thanh để rõ hơn về cách tổng hợp dữ liệu từ nhiều Sheets vào một Sheet trong Google Sheet các bạn nhé:

YouTube video

 

 

 Hiện nay, Blog Học Excel Online đã mở rất nhiều các khóa học đào tạo về Học Excel cơ bản đến nâng cao với các chuyên gia hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ mang đến cho bạn những buổi học bổ ích, hiệu quả có thể sử dụng thành thạo Excel để áp dụng trong công việc. Ngoài ra, chúng tôi đang có nhiều chương trình khuyến mại lớn cho các học viên đăng kí trong tháng này, vậy còn trần trừ gì nữa mà không đăng kí ngay thôi. Thông tin chi tiết xem tại: Khoá học Google Sheets


Khóa học mới xuất bản