Gỡ bảo vệ nhiều trang tính cùng lúc trong Excel

Nếu bạn có một bảng tính chứa nhiều trang tính được bảo vệ với cùng một mật khẩu, và bạn cần gỡ bảo vệ để định dạng một vài thông tin. Bạn có thể gỡ bảo vệ từng trang tính một bằng Unprotect Sheet, nhưng nếu có nhiều trang tính, cách này khá tốn thời gian. Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn các bạn một vài cách nhanh chóng gỡ bảo vệ nhiều trang tính cùng lúc.

Gỡ bảo vệ nhiều trang tính cùng lúc bằng VBA Code

Nếu bạn giỏi mã VBA, đoạn mã dưới đây sẽ giúp bạn gỡ bảo vệ các trang tính một cách nhanh chóng.

1. Nhấn giữ Alt + F11, cửa sổ Microsoft Visual Basic for Applications mở ra.

2. Nhấn chọn Insert > Module, dán đoạn mã sau vào cửa sổ Module.

3. Nhấn F5 để chạy mã, nhập mật khẩu (nhớ rằng các trang tính cần mở khóa có cùng một mật khẩu).
doc-unprotect-sheets1
4. Nhấn Ok, các trang tính đã được gỡ bảo vệ cùng lúc.

Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản