Cập nhật nội dung từ Form vào bảng danh sách

Đây là Seri bài viết hướng dẫn việc ứng dụng VBA trong quản lý nội dung trong bảng danh sách (danh sách hàng hóa, danh sách nhân viên…), gồm 5 phần:

Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu nội dung của phần 5 qua bài tập sahttps://blog.hocexcel.online/excel-vba-xoa-noi-dung-bat-ky-trong-bang-danh-sach.htmlu:

Cho bảng dữ liệu về Danh sách nhân viên như hình bên dưới:

Yêu cầu

 • Chọn 1 nội dung trong bảng vào phần Nhập dữ liệu để thực hiện việc cập nhật mới nội dung
 • Sau khi cập nhật xong => Lưu lại nội dung từ vùng Nhập dữ liệu vào chính dòng được chọn
 • Sau khi hoàn thành thao tác cập nhật => Đưa bảng dữ liệu về trạng thái khóa

Cách làm

1. Phân tích yêu cầu

Bài tập này khá giống với việc Lưu nội dung thêm mới (xem lại phần 2). Tuy nhiên có sự khác biệt ở vị trí lưu dữ liệu: Không phải lưu vào dòng trống tiếp theo sau dòng cuối mà lưu vào chính dòng được chọn.

Kết hợp các nội dung đã học từ các phần trước để thực hiện: Chọn dòng (Phần 3) > Cập nhật nội dung > Lưu nội dung (Phần 2)

2. Cách thực hiện

 • Xác định dòng được chọn trong bảng danh sách và ghi nhớ dòng này: Trong Phần 3 chúng ta đã tìm hiểu về sự kiện thay đổi dòng được chọn. Từ nội dung này chúng ta kết hợp thêm việc ghi nhớ số dòng này vào 1 vị trí nào đó trên Sheet, ví dụ như ô F1

 • Sau khi đã nhập thông tin ở vùng dữ liệu, chúng ta sẽ thực hiện lưu nội dung ở vùng nhập dữ liệu vào chính vị trí dòng đã chọn => Tạo Sub để thực hiện thao tác này. Nội dung giống với lệnh Lưu ở Phần 2 đã học, nhưng khác ở vị trí dòng được lưu

3. Gán Macro vào nút lệnh Cập nhật

Click chuột phải vào nút lệnh Cập nhật, chọn Assign Macro > Chọn Macro Lenh_CapNhat (đã tạo ở trên)

 

Sau đó chúng ta có thể kiểm tra lại thao tác cập nhật dữ liệu xem đã hoạt động đúng chưa nhé.

Kết luận

Như vậy thông qua 5 bài học, chúng ta đã nắm được toàn bộ các kỹ thuật cơ bản về VBA liên quan đến việc quản lý nội dung trong 1 bảng danh sách:

 • Làm mới vùng nhập dữ liệu
 • Thêm nội dung ở vùng nhập vào Bảng thống kê
 • Chọn nội dung bất kỳ trong bảng thống kê đưa vào vùng nhập dữ liệu
 • Xóa nội dung bảng thống kê
 • Sắp xếp nội dung trong bảng thống kê sau mỗi hành động: Thêm mới, Xóa
 • Cập nhật nội dung bất kỳ trong bảng

Đây là những kỹ thuật cơ bản thường gặp trong công việc quản lý dữ liệu, cũng là những kỹ thuật cơ bản về lập trình. Chúng ta có thể ứng dụng các kiến thức trong bài học này vào nhiều công việc khác tương tự như vậy.

Các nội dung trong bài học liên quan với yêu cầu thực hiện khi Sheet đang khóa. Đây là sự khác biệt rất rõ với cách nhập và quản lý dữ liệu thông thường, giúp chúng ta quản lý dữ liệu được tốt hơn và an toàn hơn. Tuy nhiên việc này đòi hỏi chúng ta cần có tư duy logic cao hơn, nắm rõ được lúc nào thì mở khóa sheet, lúc nào thì khóa sheet lại, đồng thời phải luôn đồng nhất yêu cầu này trong mọi công đoạn.

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!


Tác giả: duongquan211287

· · ·

Khóa học mới xuất bản