Hướng dẫn đếm số lượng giá trị duy nhất trong 1 vùng

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm counta để có thể đếm được bao nhiêu giá trị không trùng lặp (giá trị duy nhất) trong vùng

Với Excel 365, 2019

Nếu như bạn đang dùng Excel 365 thì việc này khá đơn giản,  cụ thể ta sẽ có công thức của hàm counta như sau:

=COUNTA(UNIQUE(A2:A15))

huong-dan-su-dung-ham-counta-1

Với hàm UNIQUE, ta sẽ lấy ra danh sách duy nhất trong vùng A2:A15

Hướng dẫn cách sử dụng hàm unique tự động lọc danh sách không trùng trong Excel

Sau đó, hàm COUNTA sẽ thực hiện đếm trong vùng sau khi đã loại đi những giá trị trùng lặp đó, ta được kết quả là 5 giá trị duy nhất.

Với các phiên bản Excel khác

Nếu như bạn không dùng một trong hai bản Excel trên thì bạn sẽ không có hàm counta nhưng cũng có thể làm được điều này với công thức mảng, cụ thể ta sẽ có công thức như sau để đếm được số giá trị duy nhất trong 1 vùng nào đó.

=SUM(1/COUNTIF(A2:A15, A2:A15))

huong-dan-su-dung-ham-counta-2

Công thức trên hoạt động theo mảng.

Các hàm, công thức và những hằng số mảng trong Excel, ví dụ và hướng dẫn sử dụng

Để hiểu hơn về cách hoạt động của công thức trên bạn có thể vào Evaluate Formula trong Tab Formulas và từng bước thực hiện ấn Evaluate để xem cách thức Excel sẽ tính toán công thức trên.

Lưu ý

  • Với công thức mảng trên thì bạn cần ấn Ctrl + Shift + Enter để thực hiện công thức (Office 365, 2019 thì không cần)
  • Công thức =SUM(1/COUNTIF(A2:A15, A2:A15)) như trên sẽ áp dụng được cho hầu hết các phiên bản Excel

Kết luận

Học Excel Online hy vọng qua bài viết này bạn đã nắm được cách để có thể xác định được số lượng giá trị duy nhất một cách nhanh chóng trong 1 vùng mà ở đó có chứa những giá trị trùng lặp khác nhau; thông qua cách sủ dụng hàm counta hoặc cách khác.

Tham khảo các bài viết khác liên quan


Hướng dẫn cách sử dụng hàm unique tự động lọc danh sách không trùng trong Excel

Các hàm, công thức và những hằng số mảng trong Excel, ví dụ và hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn cách đánh số thứ tự tự động trong excel với hàm counta

Cách dùng hàm count và counta để đếm ô trong excel

Hướng dẫn cách dùng hàm countif trong kế toán excel


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản