Chuyển ngôn ngữ trên giao diện Google Sheet

Giao diện Google Sheet bằng tiếng Việt
Giao diện Google Sheet bằng tiếng Việt

Bạn đang dùng Google sheet với ngôn ngữ tiếng Việt và cảm thấy không quen bởi vì từ trước tới giờ khi dùng Excel đã dùng tiếng Anh quen rồi? Với 2 bước đơn giản được hướng dẫn trong bài viết này, bạn có thể dễ dàng chuyển giao diện của Google Sheet từ tiếng Việt sang tiếng Anh hoặc ngôn ngữ khác được hỗ trợ.

Bước 1: Click vào link sau và đổi ngôn ngữ mặc định bằng cách bấm vào biểu tượng bút chì

https://myaccount.google.com/language?pli=1

Sửa đổi ngôn ngữ tiếng Việt trong Google Account
Sửa đổi ngôn ngữ tiếng Việt trong Google Account

Sau khi đổi sang tiếng Anh thì giao diện cài đặt ngôn ngữ trông như sau:

Giao diện cài đặt ngôn ngữ sau khi được chuyển sang tiếng Anh
Giao diện cài đặt ngôn ngữ sau khi được chuyển sang tiếng Anh

Bước 2: Quay trở lại với bảng tính ban đầu của bạn bấm phím F5 hoặc tải lại trang tính, bạn sẽ thấy giao diện đã được chuyển sang tiếng Anh

Giao diện Google Sheet tiếng Anh
Giao diện Google Sheet tiếng Anh

Nếu bạn muốn giao diện Google Sheet là tiếng Anh nhưng muốn định dạng ngày tháng, thời gian và tiền tệ theo kiểu tiếng Việt, thì bạn có thể tham khảo bài viết sau đây:

Chỉnh sửa locale và timezone settings trong Google Sheet


Khóa học mới xuất bản