Chỉnh sửa locale và timezone settings trong Google Sheets

Khi bạn làm việc với công cụ bảng tính của Google – Google Spreadsheet, bạn có thể gặp trường hợp tên hàm, định dạng ngày tháng, định dạng của tiền tệ và đồng tiền mặc định khác với những gì bạn muốn. Giả sử bạn muốn sử dụng hàm trong Google Sheet bằng tiếng Anh, sử dụng ngày tháng định dạng theo kiểu Việt Nam và đơn vị tiền tệ là đồng thì bạn có thể theo những bước sau đây:

Bước 1: Trong bảng tính Spreadsheet bạn cần sửa lại các thiết lập trên, bấm vào
File > Spreadsheet Settings

Chọn Spreadsheet Settings trong Google Sheets
Chọn Spreadsheet Settings trong Google Sheets

Bước 2: Trong cửa sổ Settings for this spreadsheet, thẻ General, bạn sửa Locale là Vietnam và Time zone là (GMT+7:00) Bangkok sau đó bấm nút Save settings

Sửa locale và time zone settings trong Google Sheets
Sửa locale và time zone settings trong Google Sheets

Bước 3: Kết quả là định dạng tiền và ngày tháng đã đúng như ý muốn:

Định dạng ngày tháng và tiền tệ trong Google Sheet đã được thay đổi
Định dạng ngày tháng và tiền tệ trong Google Sheet đã được thay đổi

Nếu giao diện Google Sheet của bạn đang ở tiếng Việt, bạn muốn chuyển sang tiếng Anh hoặc ngược lại? Mời bạn theo dõi bài viết sau đây để có thể chỉnh lại đúng ý của mình:

Chuyển giao diện Google Sheet từ tiếng Việt sang tiếng Anh hoặc ngược lại


Khóa học mới xuất bản