Chuyển đổi dữ liệu từ hàng sang cột hoặc ngược lại trong excel

Trong khi làm việc với Excel, nếu trang tính của bạn có dữ liệu theo cột mà muốn chuyển đổi nó và sắp xếp lại theo hàng thì có thể sử dụng tính năng hoán đổi . Nó cho phép bạn nhanh chóng chuyển đổi dữ liệu từ cột sang hàng, hoặc ngược lại.

Chẳng hạn, dữ liệu của bạn là như sau:

Muốn chuyển dữ liệu theo hàng, bạn chọn phạm vi dữ liệu cần sắp xếp lại và nhấn Ctrl+C. Tại vị trí bạn muốn Paste dữ liệu, nhấp chuột phải  rồi chọn công cụ hoán đổi có hình ảnh dạng này:  Ảnh nút Hoán đổi .

Và kết quả:

Thế là xong rồi đấy.

Nếu bạn muốn chuyển đổi ngược lại thì làm tương tự nhé!


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản