Cách tạo Watermark, hình in chìm trong file Excel

Cách tạo Watermark, hình in chìm trong file Excel

Các bạn có thể theo hướng dẫn đơn giản như trong video để tạo Watermarkt – tạo ảnh in chìm trong Excel cho file Excel của bạn. Chú ý: Watermark này chỉ hiện trong chế độ Page Layout của sheet Excel.

Xem thêm: Cách tạo và chèn Watermark trong Excel

Khám phá thêm thật nhiều kiến thức với Học Excel Online:

Học Excel, Có Việc Ngay: https://www.hocexcel.online/ex101
Hãy để VBA giúp bạn: https://www.hocexcel.online/vba101
Hiểu và phân tích dữ liệu với Excel: https://www.hocexcel.online/dv101
Hãy làm kế toán với VBA: https://www.hocexcel.online/im101
Quản lý kho hàng trong Excel: https://www.hocexcel.online/im201


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản