Cách sắp xếp tên theo abc trong excel 2010 và các phiên bản khác

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn bạn cách sắp xếp tên theo abc trong excel 2010 và các phiên bản khác, từ đó giải quyết vấn đề lập danh sách theo tên của người sử dụng.

Cách sắp xếp tên theo abc trong excel 2010 và các phiên bản khác

Sử dụng chức năng Sort để sắp xếp tên theo abc. Khi lập một danh sách (nhân viên, sản phẩm,…)  trong Excel, để sắp xếp ta sử dụng chức năng Sort.

Chức năng Sort nằm tại thẻ Data, nhóm Sort & Filter

Các bước để sắp xếp như sau:

1: Chọn vùng cần sắp xếp

Chọn vùng cần sắp xếp
Chọn vùng cần sắp xếp

2: Chọn chức năng Sort. Khi đó một bảng chọn sẽ được hiển thị:

Chọn chức năng Sort
Chọn chức năng Sort

Nếu dữ liệu của bạn đã bao gồm tiêu đề hàng/cột, hãy đánh dấu vào “My data has headers“.

3: Chọn cột sắp xếp, chọn loại sắp xếp và chọn kiểu sắp xếp

Để sắp xếp tên theo abc, ta chọn Cell Values và A to Z. Sau đó ấn OK.

Chọn cột sắp xếp, chọn loại sắp xếp
Chọn cột sắp xếp, chọn loại sắp xếp

 

Kết quả:

Kết quả sắp xếp, chọn loại sắp xếp
Kết quả sắp xếp, chọn loại sắp xếp

Đọc thêm: https://blog.hocexcel.online/chuc-nang-sort-trong-bai-thi-mos.html

Sắp xếp tên theo abc với Sort

Như đã thấy ở trên, ta đã sắp xếp họ và tên theo danh sách abc. Vậy nếu ta chỉ muốn sắp xếp tên thôi thì sao?

Ta tiến hành làm thêm một bước nữa: Tách tên, họ, tên đệm trong Excel

Kết quả thu được sau bước tách tên như sau:

Sắp xếp tên theo abc với Sort
Sắp xếp tên theo abc với Sort

Sau đó ta tiến hành tách tên bằng Sort. Thay vì sử dụng với cột Họ và tên, ta sử dụng cho cột Tên.

Sử dụng với cột Họ và tên, ta sử dụng cho cột Tên
Sử dụng với cột Họ và tên, ta sử dụng cho cột Tên

Kết quả cuối cùng ta thu được:

Danh sách sau khi sắp xếp
Danh sách sau khi sắp xếp

Thật đơn giản phải không nào? Chúc các bạn học tốt.


Tác giả: Minhlai

· · ·

Khóa học mới xuất bản