fbpx

#69 ● Tách tên, họ và tên đệm trong Excel không dùng công thức?

Chia sẻ bài viết này:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •   

Đây là bài số #69 trong loạt videos Hướng dẫn Excel từ đơn giản đến phức tạp


Bước 1

Copy tên từ A2:A7 sang B2:B7C2:C7

Bước 2

 • Bôi đen cột tên từ B2:B7
 • Bấm phím tắt CTRL + H. Trong hộp thoại Find and Replace, mục Find What : đánh 1 kí tự dấu sao và 1 kí tự dâu cách * rồi bấm phímReplace All. Thế là tách xong tên

Dành cho ai thích hiểu * : ở đây, dấu * đại diện cho bất cứ kí tự nào, dấu ` ` (dấu cách) tất nhiên là đại diện cho kí tự dấu cách. Điều kiện tìm kiếm * nghĩa là tìm tất cả các kí tự phía trước dấu cách. Nếu dữ liệu của chúng ta “sạch sẽ”, không có dấu cách nào ở cuối thì cách này hoạt động ổn cả không có vấn đề gì. Nếu bạn thực hiện cách này mà không thấy kết quả đưa lại gì thì nhiều khả năng đằng sau tên đầy đủ đã có kí tự ` ` – dấu cách. Để loại bỏ kí tự dấu cách ở 2 đầu một chuỗi, ta dùng hàm TRIM()

Bước 3

 • Bôi đen cột họ từ C2:C7
 • Bấm phím tắt CTRL + H. Trong hộp thoại Find and Replace, mục Find What : đánh 1 kí tự dấu cách và 1 kí tự dâu sao ` *` rồi bấm phímReplace All. Thế là tách xong họ

Bước 4

 • Dùng công thức sau ở D2 để tách ra Họ và tên đệm

=LEFT(A2,LEN(A2)-LEN(B2)-1)

Phần -1 ở trong công thức trên để loại bỏ 1 kí tự khoảng trắng sau chuỗi họ và tên đệm

Muốn thử ngay công thức trên? Hãy đi đến ô D2 của Sheet2 trong bảng tính Excel ở Bước 1! Nếu công thức lỗi, dấu , có thể được thay bằng dấu ; trong công thức trên.

Bước 5

Theo dõi video và chia sẻ nếu thấy có ích!

Xem thêm:

Chia sẻ bài viết này:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •