Cách lấy số sau dấu chấm cuối cùng của chuỗi trong Google Sheets

Cách lấy phần số sau dấu chấm cuối cùng trong chuỗi sử dụng Google Sheets với hàm RegexExtract chính xác là những gì Học Excel Online muốn gửi tới các bạn ngày hôm nay. 

Cách thực hiện

Giả sử chúng ta có dữ liệu như sau:

diaoi49482787.dioaca.5947265
$#%dsafpdafp.dake4324.90342
lsaockeo49.49303f.2245

Với mỗi ô, chúng ta muốn lấy ra phần chữ số sau dấu “.”, kết quả là

5947265
90342
2245

Chúng ta có thể đạt được mục đích bằng nhiều cách khác nhau, hôm nay, chúng ta sẽ đi sử dụng hàm RegexExtract để lấy ra kết quả này với 1 công thức ngắn gọn với 1 Regular Expression (tiếng Việt: biểu thức chính quy) như sau: =REGEXEXTRACT(A2,"[^.]+$")

Biểu thức chính quy dùng để tách số sau dấu chấm
Biểu thức chính quy dùng để tách số sau dấu chấm

Mở rộng thêm về Hàm RegexExtract trong Google Sheets

Hàm RegexExtract là một hàm sử dụng trong Google Sheets, nhận vào tham số đầu tiên là dữ liệu chúng ta muốn xử lý, tham số thứ 2 là một Regular Expression (tên ngắn: Regex, tên tiếng Việt: biểu thức chính quy)

Ngoài ứng dụng này, Regular Expression còn rất nhiều ứng dụng khác nữa trong việc xử lý dữ liệu, đặc biệt là xử lý chuỗi, một ví dụ các bạn có thể tham khảo là công cụ dùng để tách địa chỉ email ra khỏi đoạn text, Thanh sẽ giới thiệu tới các bạn trong các bài viết và videos tiếp theo. Chào các bạn!


Khóa học mới xuất bản