Cách lấy địa chỉ của ô tính trong Excel

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn các bạn lấy địa chỉ ô tính bằng công thức và bằng mã VBA.

Lấy địa chỉ của ô tính bằng công thức

Sử dụng hàm Address

1. Chọn ô tính bạn cần lấy địa chỉ.

2. Sao chép và dán công thức =ADDRESS(ROW(),COLUMN()) vào ô tính và nhấn Enter.

Địa chỉ ô tính hiển thị trong ô ngay lập tức.

Lấy địa chỉ ô tính bằng công thức Cell

  1. Chọn ô tính bạn cần lấy địa chỉ
  2. Nhập công thức =CELL(“address”) rồi nhấn Enter

Lấy địa chỉ ô tính bằng VBA Code

1. Nhấn giữ phím Alt + F11, cửa sổ Microsoft Visual Basic for Applications mở ra.

2. Trong cửa sổ Microsoft Visual Basic for Applications, nhấn chuột hai lần vào tên của trang tính đang sử dụng trong bảng bên trái để mở phần chỉnh sửa mã, sau đó sao chép và dán đoạn mã sau:

SubselectRange()
    MsgBox ActiveCell.Address
EndSub

3. Nhấn nút Run để chạy mã.

4. Một hộp thoại hiện ra hiển thị địa chỉ ô tính.

Hiển thị địa chỉ ô tính trong một ô nhất định bằng VBA Code

Trong trường hợp khác, bạn cần địa chỉ ô tính hiển thị trong một ô tính cụ thể. Mỗi khi bạn di chuyển từ ô này sang ô khác, địa chỉ ô tính sẽ được tự động thay đổi và hiển thị trong một ô nhất định.

1. Nhấn giữ phím Alt + F11, cửa sổ Microsoft Visual Basic for Applications mở ra.

2. Trong cửa sổ Microsoft Visual Basic for Applications, nhấn chuột hai lần vào tên của trang tính đang sử dụng trong bảng bên trái để mở phần chỉnh sửa mã, sau đó sao chép và dán đoạn mã sau:

PrivateSubWorksheet_SelectionChange(ByValTarget AsRange)
    Range("A1").Value = ActiveCell.Address
EndSub
Chú ý. A1 là ô tính bạn muốn hiển thị địa chỉ ô, bạn có thể thay đổi thành ô khác tùy ý.
3. Nhấp File > Close and Return to Microsoft Excel để đóng cửa sổ Microsoft Visual Basic for Applications.
Địa chỉ ô tính bạn cần hiển thị trong ô A1, và nó sẽ tự động thay đổi khi bạn di chuyển sang ô tính khác.

Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản