Cách lập mẫu báo cáo kết quả kinh doanh theo thông tư 133 trên Excel

Bạn gặp khó khăn trong việc trình bày và lập bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên Excel? Bạn không biết cách lập mẫu báo cáo kết quả kinh doanh theo thông tư 133? Hãy để Học Excel Online giúp bạn giải quyết vấn đề này.

Đây là mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (KQKD) chuẩn theo mẫu số B02-DNN ban hành theo thông tư 133/2016/TT-BTC:

Để làm được mẫu này, bạn hãy làm theo các bước sau:

Phần 1: Thông tin đơn vị

Phần này đặt ở 2 dòng đầu tiên trong sheet. Thông thường thì thông tin đơn vị chỉ bao gồm tên và địa chỉ.

Phần 2: Mẫu sổ

Mẫu sổ này được quy định theo mẫu B02-DNN. Toàn bộ phần thông tin về mẫu sổ bạn đặt trong 1 Textbox để có thể di chuyển và đặt vào các vị trí tùy thích trong sheet

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

Để tạo 1 Textbox bạn chọn trong tab Insert/Textbox

Phần 3: Tên tiêu đề

Gồm tên bảng là “Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh” và năm tài chính.

Tùy theo bộ báo cáo tài chính làm cho năm nào thì bạn ghi năm đó để thống nhất về thời gian giữa các sổ, báo cáo.

Tên báo cáo viết hoa toàn bộ, in đậm, cỡ chữ lớn hơn.

Trộn ô để đưa phần này vào giữa trang báo cáo (từ cột A tới cột E)

Phần 4: Nội dung báo cáo

Thực hiện ghi đủ 15 chỉ tiêu, mỗi chỉ tiêu tương ứng 1 mã và xây dựng các công thức tính tương ứng cho từng mã theo quy định.

Các cột:

  • Số năm trước sẽ lấy ở báo cáo KQKD cuối năm trước đó.
  • Số năm nay sẽ tổng hợp lại từ sổ Nhật ký chung.
  • Thuyết minh: Chỉ tiêu nào cần thuyết minh trong thuyết minh báo cáo tài chính thì ghi tương ứng theo mã mục trong bảng thuyết minh

Phần 5: Thông tin về ngày lập và ký tên

Các thành phần có trách nhiệm liên quan tới báo cáo KQKD sẽ phải ký tên.

Để đảm bảo về thẩm mỹ thì đặt phần này vào trong các Textbox để có thể di chuyển và sắp xếp tùy ý sao cho đẹp, tránh việc đặt vào trong các ô sẽ phải phụ thuộc vào độ rộng của các cột => Giảm tính thẩm mỹ khi trình bày.

Xem thêm: Cách lập và trình bày báo cáo kết quả kinh doanh theo mẫu B02-DNN thông tư 133

Các bạn có thể tài về mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại địa chỉ: http://bit.ly/2IJv31y

Bạn có nghĩ rằng làm kế toán tổng hợp trên Excel quan trọng không? Theo tôi việc này rất quan trọng, bởi trên Excel bạn có thể nắm được cách tổ chức, quản lý dữ liệu kế toán, đồng thời tự tay xây dựng công thức lên các báo cáo tài chính. Khi đó bạn có thể dễ dàng kiểm tra kết quả, biết được những thay đổi dữ liệu trong sổ NKC sẽ ảnh hưởng như thế nào tới kết quả trong các báo cáo.