Cách chia ô thành cột hoặc hàng bằng cách xuống dòng

Tách ô thành nhiều cột bằng cách xuống dòng của văn bản

Nếu bạn có các ô chứa nội dung được phân cách bằng các dấu xuống dòng như hình sau, thì chức năng Text to Columns có thể giúp bạn tách chúng ra thành nhiều cột.

doc-split-cell-by-carriage-return-1

1. Chọn những ô mà bạn muốn tách nội dung của chúng.

2. Chọn Data > Text to Columns, như hình sau:

doc-split-cell-by-carriage-return-1

3. Trong Convert Text to Columns Wizard, đánh dấu chọn Delimited trong bước 1, như hình:

doc-split-cell-by-carriage-return-1

4. Bấm nút Next , trong bước 2, nhấp chọn Other dưới Delimiters, và trong ô bên cạnh Other, nhấn Ctrl+J, như hình

doc-split-cell-by-carriage-return-1

5. Bấm Next , trong bước 3, nhấp Finish cho đến khi hoàn thành.

doc-split-cell-by-carriage-return-1

6. Vậy là nội dung ô đã được tách thành các cột như hình dưới đây:

doc-split-cell-by-carriage-return-1

Tách các ô thành nhiều hàng dựa vào dấu xuống dòng với mã VBA:

Thỉnh thoảng, bạn cần tách các giá trị ô thành  nhiều hàng dựa vào dấu xuống dòng như hình sau:

Không có cách trực tiếp nào có thể làm điều này trên Excel, nhưng, bạn có thể tạo mã VBA để giải quyết chúng.

1. Nhấn giữ ALT +F11 , để mở Microsoft Visual Basic for Applications window.

2. Nhấp Insert > Module, và dán đoạn mã sau vào Module Window.

3. Nhấn F5 để chạy mã, một cửa sổ sẽ hiện ra để nhắc nhở bạn chọn phần dữ liệu muốn tách, như hình sau:
doc-split-cell-by-carriage-return-1
4. Nhấp OK, và phần dữ liệu đã chọn sẽ được tách dựa vào dấn xuống dòng.
doc-split-cell-by-carriage-return-1

Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản