Cách chạy Macro trên Google Sheets

Google Sheets có thể chạy được Macros, nhưng không phải là Macro của Excel VBA mà là Macro với ngôn ngữ đặc trưng của Google App, đó là Google App Script. Để học cách làm thế nào để chạy được Macro trên Google Sheets, mời bạn xem video sau đây:

 


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business

Khóa học mới xuất bản

Logo Học Excel Online Inverse white

Đăng ký học qua Email Listen@hocexcel.online

Hộ kinh doanh Học Excel Online.
Số ĐK: 17A80048102

© Học Excel Online. All rights reserved.