Cách bỏ chọn ô từ một nhóm ô đã chọn

Giả sử bạn cần bỏ chọn một số ô hoặc dải từ các ô đã chọn, bạn có thể phải bỏ chọn toàn bộ, và chọn lại một lần nữa, bởi vì Excel không đưa ra cách để bỏ chọn một số ô trong nhóm ô đã được chọn. Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn một số mẹo để bỏ chọn một số ô hoặc dãy từ lựa chọn hiện tại.

Bỏ chọn một số ô hoặc dãy từ các ô đã chọn bằng mã VBA

VBA là một công cụ tuyệt vời để giải quyết công việc trong Excel.

Bước 1: Chọn vùng làm việc.

Bước 2: Chọn 1 ô bạn muốn bỏ chọn trong vùng đã chọn mà vẫn nhấn giữ Ctrl.

Bước 3: Nhấn ALT+F11, mở cửa sổ Microsoft Visual Basic for Applications.

Bước 4: Nhấn Insert > Module, và dán đoạn macro sau vào cửa sổ Module.

Bước 5: Nhấn F5 để chạy mã. Một hộp thoại sẽ xuất hiện để bạn chọn vùng làm việc
Bước 6: Nhấn OK. Một hộp thoại khác sẽ xuất hiện để bạn chọn các ô muốn bỏ chọn. Nếu bạn muốn bỏ chọn nhiều hơn một ô, hãy nhớ giữ phím Ctrl.
Bước 7: Nhấn OK. Và đây là kết quả:

Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản