Bí mật của Excel trong phím Ctrl

Hôm qua trong lúc dọn dẹp nhà kho cũ, vô tình mình phát hiện được một bí mật. Đó chính là bí mật của Excel trong phím Ctrl.

Chúng ta cùng khám phá bí mật này nhé:

Hãy giữ phím Ctrl và sau đó:

Ctrl và click chuột: Có thể chọn được cùng lúc những ô không liền kề nhau. Giữ Ctrl và tiếp tục click để chọn ô. Khi đó chúng ta có thể thực hiện định dạng trên nhiều ô không liền kề nhau.

Ctrl + A: Lựa chọn toàn bộ các ô trong Sheet (nếu sheet không chứa dữ liệu), hoặc chọn toàn bộ bảng tính (nếu chúng ta đang chọn 1 ô nằm trong bảng tính đó

Ví dụ: Chọn ô B3 rồi bấm Ctrl + A => Chọn toàn bộ bảng tính B2:C9

Ctrl + Home: di chuyển tới ô A1 trong Sheet đang làm việc

Ctrl + End: di chuyển tới ô cuối cùng trong bảng dữ liệu đang làm việc (cột cuối cùng và hàng cuối cùng).

  • Trong hình trên, nếu bấm Ctrl + End thì sẽ di chuyển tới vị trí ô C9
  • Nếu bảng tính không chứa dữ liệu thì sẽ không có gì xảy ra

Ctrl + Mũi tên hướng xuống dưới (Down Arrow): Xét trong cùng 1 cột

  • Nếu đang trong bảng tính có dữ liệu: Di chuyển tới dòng cuối của bảng tính đó
  • Nếu ở bên ngoài (phía trên) bảng tính đó: Di chuyển tới dòng tiêu đề (Header) của bảng tính
  • Nếu ở bên ngoài (phía dưới) bảng tính đó: Di chuyển tới dòng cuối cùng của Sheet
  • Nếu không có dữ liệu: Di chuyển tới dòng cuối cùng của Sheet

Ctrl + Mũi tên hướng lên trên (Up Arrow): Xét trong cùng 1 cột

  • Nếu ở trong bảng tính có dữ liệu: Di chuyển tới phần Tiêu đề (Header) của bảng tính
  • Nếu ở bên ngoài (phía dưới) bảng tính: Di chuyển tới dòng cuối cùng có chứa dữ liệu
  • Nếu ở bên ngoài (phía trên) bảng tính: Di chuyển tới dòng đầu tiên trong Sheet (dòng 1)
  • Nếu sheet không chứa dữ liệu: Di chuyển tới dòng đầu tiên (dòng 1) trong Sheet

Ctrl + PageUp: Chọn tới Sheet nằm trước sheet đang làm việc (Next Sheet)

Ctrl + PageDown: Chọn tới Sheet nằm phía sau sheet đang làm việc (Previous Sheet)

Ctrl + dấu ~ (phím ở cạnh phím số 1): Chuyển sang chế độ xem và sửa công thức. Bấm tiếp 1 lần nữa để trở về chế độ xem bình thường

Chế độ xem bình thường

Chế độ xem với Ctrl + ~

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!


Tác giả: duongquan211287

· · ·

Khóa học mới xuất bản