Bắt đầu với lập trình VBA tự động hoá Excel với Học Excel Online

Với các bước đơn giản, rõ ràng trong video này, bạn sẽ ngay lập tức có thể bắt đầu với ngôn ngữ lập trình VBA trong Excel giúp chúng ta tự động hoá hầu hết các công việc mà bình thường phải mất rất nhiều thời gian. Trong video này, bạn sẽ học cách

  • Làm thế nào để bắt đầu với VBA
  • Làm thế nào để thiết lập Excel cho việc sử dụng VBA
  • Làm thế nào để mở thẻ Developer trong Excel
  • Làm thế nào để bắt đầu viết code VBA
  • Làm thế nào để tạo 1 Module mới trong trình soạn thảo VBA

Tham khảo thêm lớp học VBA ở Hà Nội


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản