#43 ● Cách sử dụng hàm countif trong excel

Đây là bài số #43 trong loạt videos Hướng dẫn Excel từ đơn giản đến phức tạp


Sử dụng Countif để:

  • đếm không phân biệt chữ hoa chữ thường
  • đếm dựa trên điều kiện viết trong công thức
  • đếm dựa trên điều kiện viết trong 1 ô của excel
  • đếm dựa trên điều kiện với dấu *
  • đếm ô trống bằng countblank
  • đếm ô có dữ liệu bằng counta
  • đếm bằng count

Download tài liệu Excel kèm theo video

Download Excel File

Các kiến thức liên quan:

Hướng dẫn sử dụng hàm Countif Cơ Bản


➤ Subscribe: http://youtube.com/user/ductnguy?subscribe_confirmation=1

➤ Facebook group: https://www.facebook.com/groups/569100319856001/

➤ Facebook page: https://www.facebook.com/www.hocexcel.online


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản