4 cách để nhập số điện thoại trong Excel mà không mất số 0

Trong khi nhập số điện thoại trong Excel, chúng ta vẫn thường hay gặp sự cố mất đi số 0 ở đầu tiên, vậy làm thế nào để nhập được đầy đủ số điện thoại một cách đơn giản và nhanh chóng.

Bài viết này sẽ giới thiệu cho các bạn 4 cách nhập số điện thoại đơn giản:

Cách 1: Định dạng ô chứa số điện thoại sang Text

  • Nhấp chuột phải vào ô có chứa số điện thoại, chọn Format Cells  rồi chọn Text

  • Nhập số điện thoại.

Cách 2: Nhập thêm dấu “-” hoặc dấu “.” vào trong số điện thoại để chuyển dữ liệu số thành dạng chuỗi văn bản.

Cách 3: Thêm dấu ở trước số điện thoại cần nhập.

Cách 4: Nhập thêm dấu cách ở giữa các số điện thoại cũng là một cách hiệu quả.

Một số bài viết bạn có thể quan tâm

Cách nhập dữ liệu và trừ thời gian để tính lương đúng trong Excel

Cách nhập công thức hóa học trong Excel

Hàm CHOOSE trong Excel

Hàm DGET – Hàm trích một giá trị từ cơ sở dữ liệu khớp với điều kiện trong Excel.