fbpx

Cách nhập dữ liệu và trừ thời gian để tính lương đúng trong Excel

Chia sẻ bài viết này:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •   

Nhiều bạn sẽ gặp khó khăn trong việc tính toán và trừ thời gian trong Excel. Vấn đề là ở chỗ thời gian nhập vào bị thiếu dữ liệu ngày tháng năm nên tính toán bị sai. Để tính toán và trừ thời gian chính xác, bạn cần phải nhập dữ liệu thời gian như sau trong Excel. Trước khi nhập thời gian, ngày tháng, bạn nên đọc qua bài viết làm thế nào để chỉnh lại cách nhập liệu ngày trước tháng sau trong Excel.

Ví dụ: Tính thời gian làm việc của lao động làm việc từ 23 giờ hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau. Giả sử chúng ta lưu thời gian bắt đầu làm việc vào ô A1, thời gian kết thúc ca làm vào ô B1 và tính thời gian làm việc ở ô C3, thì chúng ta cần điền lần lượt các ô này với nội dung như sau:

A1 = 14/02/2017 23:00:00

B1 = 15/02/2017 04:00:00

C1 = (B1-A1)*24

hoặc

C1 = DAY(B1-A1)*24 + HOUR(B1-A1)

Như vậy bạn sẽ được kết quả đúng là 5 giờ đồng hồ.

EX101 – Excel từ cơ bản đến nâng cao


Chia sẻ bài viết này:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •