Sử dụng hàm VLookUp trong excel


Đây là bài số #39 trong loạt videos Hướng dẫn Excel từ đơn giản đến phức tạp


Video hướng dẫn hàm VLookUp trong Excel:

  • Cùng với ví dụ áp dụng hàm VLookUp trong 1 hệ thống tra cứu thông tin sinh viên dựa trên VLookUp.
  • Trong bài này, những lỗi thường gặp khi sử dụng VLookUp cũng được đề cập.
  • Cách dùng VLookUp 1 cách hiệu quả và hạn chế lỗi bằng Name Range, Table, xử lý dữ liệu dùng hàm Left và các hàm khác kết hợp với VLookUp.

Download Excel File

Khám phá thêm thật nhiều kiến thức với Học Excel Online:

  1. Học Excel, Có Việc Ngay: https://www.hocexcel.online/ex101
  2. Hãy để VBA giúp bạn: https://www.hocexcel.online/vba101
  3. Hiểu và phân tích dữ liệu với Excel: https://www.hocexcel.online/dv101
  4. Hãy làm kế toán với VBA: https://www.hocexcel.online/im101
  5. Quản lý kho hàng trong Excel: https://www.hocexcel.online/im201

 


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản